คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,12:50   อ่าน 72 ครั้ง