ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700349
Page Views 1114326
ยินดีต้อนรับนายวราวุฒิ ไกยราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิทยาลัยฯ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 20 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคระกรรมการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 30 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ประชาสัมันธ์ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 20 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) 08 ม.ค. 61
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
จำหน่าย สารปรับปรุงยำรุงดิน-น้ำ ฮิวมัสล้านปี (604/0) 17 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (3402/0) 12 ก.ย. 57

    เมษายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน