ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิด ปิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศเรื่อง การเปิดทำการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ พ.ศ.2566 07 มิ.ย. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 66
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียนหอพักหญิงในโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” และโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 02 มิ.ย. 66
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียนหอพักชายในโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” และโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 02 มิ.ย. 66
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาใน โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” และโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตประจำปีการศึกษา 2566 02 มิ.ย. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”และโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 02 มิ.ย. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสัมนาฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 30 พ.ค. 66
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา (กิจกรรมหน้าเสาธง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 30 พ.ค. 66
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่ 147/2566 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 66
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (6626/2) 12 ก.ย. 57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน