ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 81) 21 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi) (อ่าน 209) 29 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชัการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) (อ่าน 182) 22 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 267) 21 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wiFi) ครั้งที่ 3 (อ่าน 222) 16 มี.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 204) 16 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) (อ่าน 180) 16 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่4) (อ่าน 163) 11 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ครั้งที่ 2 (อ่าน 251) 07 มี.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่4) (อ่าน 231) 07 มี.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 265) 07 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ครั้งที่ 3 (อ่าน 125) 28 ก.พ. 65
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi) ครั้งที่ 2 (อ่าน 209) 22 ก.พ. 65
เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่3) (อ่าน 177) 17 ก.พ. 65
ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (อ่าน 173) 09 ก.พ. 65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 188) 09 ก.พ. 65
ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) (อ่าน 248) 07 ก.พ. 65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 216) 07 ก.พ. 65
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ครั้งที่2 (อ่าน 166) 01 ก.พ. 65
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่2) (อ่าน 184) 20 ม.ค. 65
ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 192) 14 ม.ค. 65
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 185) 13 ม.ค. 65
เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (อ่าน 266) 04 ม.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 280) 30 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 268) 27 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 242) 24 ธ.ค. 64
เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (อ่าน 242) 21 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 260) 17 ธ.ค. 64
เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 262) 01 ธ.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 352) 01 ธ.ค. 64