ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857083
Page Views 1361178
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 33) 05 ต.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 40) 20 ก.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชา การบัญชี (อ่าน 64) 24 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กลุ่มวิชา 301 การบัญชี (กำหนดวัน เวลา สถานที่) (อ่าน 79) 20 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รหัส 405 (อ่าน 361) 02 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 329) 28 ธ.ค. 60
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 350) 19 ธ.ค. 60
วิทยาลัยฯ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา (อ่าน 338) 15 ธ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 316) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 467) 30 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 473) 27 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่1) ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 530) 22 พ.ย. 60
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 281) 21 พ.ย. 60
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะในส่วนคะแนนประเมินสมรรถนะ) (อ่าน 419) 13 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 787) 04 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น....ฟรี!! (อ่าน 1056) 28 ก.พ. 60
ประกาศผล การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม (อ่าน 578) 10 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 771) 07 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการบริหารทั่วไป (อ่าน 972) 01 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่1) ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสาม (อ่าน 988) 28 ต.ค. 59
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 529) 27 ต.ค. 59
แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 664) 21 ต.ค. 59
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 413) 21 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักครู (อ่าน 469) 19 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 3678) 07 ต.ค. 59
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 513) 07 ต.ค. 59
รายละเอียด รายการปรับปรุงบ้านพักครู ปีงบประมาณ2559 (อ่าน 477) 05 ต.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ2559 (อ่าน 490) 05 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 449) 22 ก.ย. 59
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 567) 30 พ.ค. 59