ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 321) 26 ม.ค. 66
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พ.ศ.2566 (อ่าน 85) 24 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ (อ่าน 108) 22 ธ.ค. 65
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (อ่าน 191) 13 ธ.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (อ่าน 197) 28 พ.ย. 65
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 328) 24 พ.ย. 65
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 178) 07 พ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 282) 07 ต.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 260) 30 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289) 26 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 285) 23 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 401 พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม (อ่าน 474) 07 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 354) 21 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi) (อ่าน 448) 29 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชัการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) (อ่าน 427) 22 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 496) 21 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wiFi) ครั้งที่ 3 (อ่าน 491) 16 มี.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 462) 16 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) (อ่าน 355) 16 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่4) (อ่าน 324) 11 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ครั้งที่ 2 (อ่าน 466) 07 มี.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่4) (อ่าน 436) 07 มี.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 475) 07 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ครั้งที่ 3 (อ่าน 278) 28 ก.พ. 65
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi) ครั้งที่ 2 (อ่าน 354) 22 ก.พ. 65
เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่3) (อ่าน 327) 17 ก.พ. 65
ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (อ่าน 338) 09 ก.พ. 65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 344) 09 ก.พ. 65
ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) (อ่าน 405) 07 ก.พ. 65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 368) 07 ก.พ. 65