ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855060
Page Views 1358097
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 506) 30 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และก (อ่าน 497) 27 เม.ย. 58
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ (อ่าน 625) 20 เม.ย. 58
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่พัสดุ (อ่าน 558) 20 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (อ่าน 454) 03 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม (อ่าน 564) 27 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม (อ่าน 465) 27 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (อ่าน 510) 25 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (อ่าน 477) 25 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (อ่าน 512) 20 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 641) 18 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม (อ่าน 499) 13 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (อ่าน 483) 11 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(พืชศาสตร์) (อ่าน 510) 18 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชกา (อ่าน 504) 10 ก.พ. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 597) 04 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 524) 31 ม.ค. 58
แผนการคัดเลือกพนักงานราชการ พืชศาสตร์ (อ่าน 469) 15 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ พืชศาสตร์ (อ่าน 699) 15 ม.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อ่าน 519) 08 ม.ค. 58
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 453) 25 ธ.ค. 57
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 466) 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร (อ่าน 454) 18 ธ.ค. 57
ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปี58 (อ่าน 756) 08 ธ.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปี58 (อ่าน 546) 08 ธ.ค. 57
ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร ปี58 (อ่าน 522) 28 พ.ย. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร ปี58 (อ่าน 579) 28 พ.ย. 57
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชน (อ่าน 664) 26 ส.ค. 57
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ปี 57 (อ่าน 898) 26 ส.ค. 57