ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi)
ประกาศผู้ชัการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wiFi) ครั้งที่ 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งวิทยากรผู้สอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 27 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางสิชาชีพ PLC ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตร ปวช. ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.) ปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางสิชาชีพ PLC ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทํานุบํารุงศาสนสถาน ประจำปีการศึกษา 2565 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 01 ก.ค. 65
คำสั่งวันต่อต้านยาเสตติดโลก ปีการศึกษา2565 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ สนับสนุนทางด้านพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 21 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 21 มิ.ย. 65
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (5524/2) 12 ก.ย. 57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน