ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (อ่าน 1752) 24 ม.ค. 61
รางวัล Honor Award ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (อ่าน 1413) 24 ม.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ เครื่องคัดไข่อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1677) 14 ก.ย. 59
รางวัล Hornor Aword (อ่าน 1481) 14 ก.ย. 59
รางวัลดีเด่น ประจำปี 2558 โครงการเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหอคอยแดดไฮโดรพลัส (Solar Chimney Hydro plus) (อ่าน 1573) 14 ก.ย. 59
เรื่องที่ 6 รถมอไซไม่ใช้น้ำมันเวอร์ชั่น3 (อ่าน 1619) 12 ก.ย. 57
เรื่องที่ 5 มอไซใช้พลังงานขยะเวอร์ชั่น2 (อ่าน 1542) 12 ก.ย. 57
เรื่องที่ 4 มอไซใช้ก๊าซเวอชั่น1 (อ่าน 1381) 12 ก.ย. 57
เรื่องที่ 3 การทำถังหมักก๊าซชีวภาพเวอร์ชั่น3 (อ่าน 1619) 12 ก.ย. 57
เรื่องที่ 2 ถังหมักก๊าซชีวภาพเวอร์ชั่น 2 (อ่าน 1558) 12 ก.ย. 57
เรื่องที่ 1 ก๊าซชีวภาพอัดถังเวอร์ชั่น 1 (อ่าน 1319) 12 ก.ย. 57