ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830707
Page Views 1321073
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.98 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.12 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.71 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.16 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.01 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.29 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.84 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.58 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.57 KB