ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 15/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 610122
Page Views 927760
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.04 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.97 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.48 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.98 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จากระบบ GFMIS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB