ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 797426
Page Views 1273373
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง )
Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
( จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง )
ร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์พลังงาน เรื่องเครื่องผลิตพลังงานไบโอไฮโดรเจน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพู
( จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง )
ร่วมมอบรางวัลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง )
เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกส์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 หลง หลิน เกมส์
( จำนวน 5 รูป / ดู 39 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง )
โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒาอย่างยั่งยืน
( จำนวน 14 รูป / ดู 71 ครั้ง )
อบรมการใช้งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตร
( จำนวน 25 รูป / ดู 85 ครั้ง )
บริษัท อาร์ท กรีน การ์เดนนิ่ง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 45 ครั้ง )