ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
( ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( ดู 14 ครั้ง )
Fix It - จิตอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ดู 47 ครั้ง )
ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงาน และเป็นเเหล่งเรียนรู้ของอำเภอเด่นชัย
( ดู 29 ครั้ง )
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเเพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2565
( ดู 72 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ นายนพรัตน์ อินพรมมา ในโอกาสได้รับบรรจุเเต่งตั้งข้าราชการครู
( ดู 26 ครั้ง )
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนสถาน ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 33 ครั้ง )
ทำความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
( ดู 57 ครั้ง )
กิจกรรม วันต่อตัานยาเสพติดโลก 2565
( ดู 62 ครั้ง )
รายงานความความก้าวหน้าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสต
( ดู 58 ครั้ง )