ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634550
Page Views 974026
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ
( จำนวน 36 รูป / ดู 854 ครั้ง )
จัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยแพร่ ครั้งที่๓๗
( จำนวน 65 รูป / ดู 1570 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรม Bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"
( จำนวน 8 รูป / ดู 336 ครั้ง )
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
( จำนวน 23 รูป / ดู 753 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 22 รูป / ดู 658 ครั้ง )
ค่ายวิทยาศาสตร์เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 30 รูป / ดู 788 ครั้ง )
นักเรียน นักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาศึกษาดูงาน วษท.แพร่
( จำนวน 29 รูป / ดู 555 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 413 ครั้ง )
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
( จำนวน 25 รูป / ดู 561 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับเหนือ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 22 รูป / ดู 470 ครั้ง )