ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700335
Page Views 1114312
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2558
( จำนวน 55 รูป / ดู 1274 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ในวันวิสาขบูชา
( จำนวน 27 รูป / ดู 744 ครั้ง )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อเบี้ย
( จำนวน 16 รูป / ดู 561 ครั้ง )
เข้าร่วมพิธีรับมอบปลูกต้นซากุระ สายพันธุ์ชมพูขาว (เชอรรี่พิ้ง) จากประเทศญี่ปุ่น
( จำนวน 26 รูป / ดู 758 ครั้ง )
กิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก และเนื่องในวันกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์
( จำนวน 20 รูป / ดู 537 ครั้ง )
พิธีเปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี
( จำนวน 25 รูป / ดู 808 ครั้ง )
จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี"
( จำนวน 26 รูป / ดู 671 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.ร.บ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
( จำนวน 21 รูป / ดู 727 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดพระธาตุอินทร์แขวน และอบรมธรรมะ
( จำนวน 34 รูป / ดู 937 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 27 รูป / ดู 748 ครั้ง )