ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769777
Page Views 1229442
ภาพกิจกรรม
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ อกท.ภาคเหนือ
( จำนวน 45 รูป / ดู 1357 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ
( จำนวน 36 รูป / ดู 1152 ครั้ง )
จัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยแพร่ ครั้งที่๓๗
( จำนวน 65 รูป / ดู 2091 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรม Bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"
( จำนวน 8 รูป / ดู 397 ครั้ง )
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
( จำนวน 23 รูป / ดู 1030 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 22 รูป / ดู 920 ครั้ง )
ค่ายวิทยาศาสตร์เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 30 รูป / ดู 1070 ครั้ง )
นักเรียน นักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาศึกษาดูงาน วษท.แพร่
( จำนวน 29 รูป / ดู 788 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 587 ครั้ง )
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
( จำนวน 25 รูป / ดู 793 ครั้ง )