ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634546
Page Views 974022
ภาพกิจกรรม
สภากาชาดจังหวัดแพร่ รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 23 รูป / ดู 490 ครั้ง )
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา
( จำนวน 16 รูป / ดู 523 ครั้ง )
อบรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 47 รูป / ดู 815 ครั้ง )
อบรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของครู บุคลากร
( จำนวน 32 รูป / ดู 925 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2558
( จำนวน 55 รูป / ดู 1020 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ในวันวิสาขบูชา
( จำนวน 27 รูป / ดู 600 ครั้ง )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อเบี้ย
( จำนวน 16 รูป / ดู 449 ครั้ง )
เข้าร่วมพิธีรับมอบปลูกต้นซากุระ สายพันธุ์ชมพูขาว (เชอรรี่พิ้ง) จากประเทศญี่ปุ่น
( จำนวน 26 รูป / ดู 612 ครั้ง )
กิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก และเนื่องในวันกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์
( จำนวน 20 รูป / ดู 418 ครั้ง )
พิธีเปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี
( จำนวน 25 รูป / ดู 647 ครั้ง )