ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855128
Page Views 1358174
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 669) 02 มี.ค. 59
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง(ครั้งที่3) (อ่าน 411) 23 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่3 (อ่าน 554) 11 พ.ย. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง(ครั้งที่2) (อ่าน 501) 09 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ (อ่าน 470) 29 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บแทรกเตอร์ฯ (อ่าน 434) 27 ต.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 506) 26 ต.ค. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง (อ่าน 411) 26 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ ปรจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 434) 13 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บแทรกเตอร์และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 485) 13 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 418) 12 ต.ค. 58
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 521) 07 ต.ค. 58
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา (อ่าน 441) 07 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 465) 02 ต.ค. 58
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 480) 30 ก.ย. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ปีงบประมาณ2559 (อ่าน 535) 22 ก.ย. 58
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 441) 18 ก.ย. 58
ประกาศ ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2559 (อ่าน 573) 18 ก.ย. 58
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ (อ่าน 450) 16 ก.ย. 58
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ (อ่าน 429) 09 ก.ย. 58
รายการและราคาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ (อ่าน 1272) 07 ก.ย. 58
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปวช.1 ปี2558 (อ่าน 525) 07 ก.ย. 58
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองหญิง (อ่าน 491) 17 ส.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน) (อ่าน 729) 28 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 514) 25 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน และกำหนดวัน เวลา (อ่าน 685) 25 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 799) 19 พ.ค. 58
ประมาณราคาปรับปรุงระบบประปา(แบบ ปร.5) (อ่าน 552) 12 พ.ค. 58
ประมาณราคาปรับปรุงระบบประปา(แบบ ปร.4/1) (อ่าน 784) 12 พ.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (รอบ2) (อ่าน 580) 08 พ.ค. 58