ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


1. เอกสารประกวดราคา


2. ประกาศประกวดราคา


3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์


โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,13:10   อ่าน 192 ครั้ง