ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1rypJTvQ3VU9rBeEIrkn4oiraAnRx023F?usp=sharing
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,09:30   อ่าน 198 ครั้ง