ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855054
Page Views 1358091
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนในอำเภอเด่นชัยพานักเรียนเข้าค่ายและทัศนศึกษา

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พานักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 มาทัศนศึกษา และพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 มาเข้าค่าย เดินทางไกล ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลแพร่ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดฐานการเรียนรู้ดังนี้
ฐานที่ 1 เกษตรอินทรีย์
ฐานที่ 2 ไม้ดอกไม้ประดับ
ฐานที่ 3 พืชสมุนไพร
ฐานที่ 4 ปลูกหม่อน
ฐานที่ 5 พืชไร้ดิน
ฐานที่ 6 ประมง
ฐานที่ 7 การเลี้ยงสัตว์
ฐานที่ 8 เครื่องจักรกลเกษตร
ฐานที่ 9 ปุ๋ยนาโน

ภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,13:56   อ่าน 201 ครั้ง