ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855072
Page Views 1358109
ภาพกิจกรรม
รายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยฯ ได้มีการรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ใหม่ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผอ.วราวุฒิ ไกยราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารม่วง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน เเละทำความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของ นักเรียนนักศึกษาใหญ่

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2561,15:34   อ่าน 133 ครั้ง