ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855217
Page Views 1358264
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 -13 พฤษภาคม พ.ศ.2561  วิทยาลัยฯ ได้จัดการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมธวัชชัย สุจริต โดย ผอ.วราวุฒิ ไกยราช ได้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พบปะนักเรียนนักศึกษา พร้อมให้โอวาท และ มีศิษย์เก่า วษท.แพร่ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ในงานได้มีการทำกิจกรรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ นักเรียนนักษาได้มีความสัมพันธ์กัน และได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,10:00   อ่าน 166 ครั้ง