ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 830624
Page Views 1320972
ภาพกิจกรรม
โคขุน BLACK KO SAI งัวดำเมืองแป้
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายวราวุฒิ ไกยราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณะบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน “โคขุน BLACK KO SAI งัวดำเมืองแป้” โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันการทำอาหารจากโคเนื้อคุณภาพ การประกวดโคเนื้อคุณภาพ ตลาดนัดโค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโคเนื้อคุณภาพ สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP ของดีเมืองแพร่ โดยงานจัดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,09:07   อ่าน 61 ครั้ง