ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยงผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมจัดทำรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,12:11   อ่าน 132 ครั้ง