ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ
วันที่13 ตุลาคม 2564 เวลา09.00น นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มอบหมาย นายยงยุทธ ดีอุต ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมด้วยครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่>>>รูปภาพกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,08:51   อ่าน 82 ครั้ง