ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนนักศึกษาฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้บริการฉีด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มอบหมายนายอัศวรัตน์ รวมคำพร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำนักเรียนนักศึกษาฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 Pfizer (เข็ม 1) สำหรับนักเรียน อายุ 12 - 18 ปี มีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวิไลเกีรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย


>>>รูปภาพกิจกรรม<<<


โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,11:59   อ่าน 81 ครั้ง