ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)กับภาคีเครือข่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด3 สถานศึกษาได้แก่ 1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 2.วิทยาลัยการอาชีพลอง และ 3.วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ในรูปแบบออนไลน์ ขอขอบพระคุณวิทยากร ท่านอาจารย์ชลอ การทวี และท่านอาจารย์สันติ พยัคฆ์ขาม ที่ให้ความรู้และคำแนะนำในการพัฒนางานของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน


>>>รูปภาพกิจกรรม<<<


โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,10:13   อ่าน 31 ครั้ง