ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดภูมิทัศน์หน้าประตูเมืองแพร่ เพื่อต้อนรับเทศการปีใหม่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้นำนักศึกษา เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จัดภูมิทัศน์หน้าประตูเมืองแพร่ เพื่อต้อนรับเทศการปีใหม่ โดยมอบหมาย ครูดิษฐ์ ชั่งหิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการปรับแต่งภูมิทัศน์ในครั้งนี้
>>>รูปภาพกิจกรรม<<<โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,08:19   อ่าน 14 ครั้ง