ภาพกิจกรรม
ทำความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้จัดทำความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความร่วมมือโดยการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่ชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ที่หลากหลาย ในหลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จ.แพร่

>>> รูปภาพกิจกรรเพิ่มเติม <<<

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,13:54   อ่าน 320 ครั้ง