ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเเพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2565
วันอังคาร ที่19 กรกฎาคม 2565
   นางสาวเยาวลักษณ์  รอดกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเเพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเเพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมมเหสักข์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
  วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเเพร่ ระดับชั้นปวช.ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บแป้งกล้วยแช่แข็ง"
หัวหน้าโครงการ 
1. นส.สุธิยา ชื่นชม 
2. นส.ณัฏณิชา ปานจักร 
3. นายดุลยวัฒ เถาวัลย์
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสหัสชา วรรณณะสวาสดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  และระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2  ชื่อโครงงาน "การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ประดู่หางดำที่ใช้แหนแดงเป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร"
 ประกอบด้วย
 1. นายยศวัต เนตรนำ 
 2. นายชนสิษฏ์  การินตา 
ครูที่ปรึกษา นายชัพวิชญ์ ยอดอุโมงค์ ครูแผนกสัตวศาสตร์
>>>รูปภาพกิจกรรม<<<
 
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,10:44   อ่าน 343 ครั้ง