ภาพกิจกรรม
Fix It - จิตอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้ออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้บริการซ่อมเเซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาคลินิกเกษตร(สัตวศาสตร์)และแจกปุ๋ยละลายช้า สูตร 46-0-0, จุลินทรีย์ EM นำโดย ก.ท. อิสรา สุขเเจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ประธานในพิธี และนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่


>>>รูปภาพกิจกรรม<<<โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,12:41   อ่าน 48 ครั้ง