ภาพกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด เกษตรแพร่เกมส์ ประจำปี 2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง  พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  ได้จัด กีฬาต้านยาเสพติด เกษตรแพร่เกมส์ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยงผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬาสากลประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง วอลเลห์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


>>>รูปภาพกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,13:29   อ่าน 55 ครั้ง