ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2
ในวันที่ 6-8  กุมภาพันธ์  2566 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่>>>รูปกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,15:33   อ่าน 35 ครั้ง