ภาพกิจกรรม
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

>>>รูปกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,10:27   อ่าน 29 ครั้ง