ภาพกิจกรรม
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อทก.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งแระเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564-2565


>>>ภาพกิจกรรม<<<


โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2566,16:58   อ่าน 111 ครั้ง