ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857195
Page Views 1361343
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้ประชุมครูและบุคากรทางการศึกษา  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โดยมีนายวราวุฒิ ไกยราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นประธาน นายเทียน รั้งกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาม,ฝ่ายบริหารทรัพยากร  นายสมเกียรติ สถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ โดยชี้ทิศทางการดําเนินงาน ในการบริหารวิทยาลัยฯ ให้ทราบ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,16:40   อ่าน 375 ครั้ง