ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 855190
Page Views 1358237
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น....ฟรี!!

ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น....ฟรี!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2560

ติดต่อสมัคร และสอบถาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โทรฯ. 054-613313  

............................................................................................................

ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น


ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอาชีพทางด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” จึงได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

           1) การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 25 ชั่วโมง

2) หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ จำนวน 40 ชั่วโมง

3) หลักสูตรการทำขนมอบ คัพเค้ก จำนวน 25 ชั่วโมง

4) หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับผู้จ้างงานหรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและแก้ไขความขาดแคลนแรงงานด่วนต่อไป


ดาวน์โหลด*** รายละเอียดหลักสูตร  และตารางฝึกอบรม  (ตามเอกสารแนบ)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.37 KB


โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2560,15:15   อ่าน 1055 ครั้ง