คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตรวจแบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฝึก (สผ.1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,16:05   อ่าน 63 ครั้ง