ผู้บริหาร

นายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 16/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 575852
Page Views 864382
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น....ฟรี!! (อ่าน 579) 28 ก.พ. 60
ประกาศผล การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม (อ่าน 306) 10 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 441) 07 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการบริหารทั่วไป (อ่าน 647) 01 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่1) ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสาม (อ่าน 715) 28 ต.ค. 59
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 297) 27 ต.ค. 59
แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 407) 21 ต.ค. 59
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 177) 21 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักครู (อ่าน 202) 19 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 3399) 07 ต.ค. 59
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แม่พันธุ์โคนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 274) 07 ต.ค. 59
รายละเอียด รายการปรับปรุงบ้านพักครู ปีงบประมาณ2559 (อ่าน 236) 05 ต.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ2559 (อ่าน 224) 05 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 203) 22 ก.ย. 59
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 336) 30 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 453) 02 มี.ค. 59
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง(ครั้งที่3) (อ่าน 221) 23 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่3 (อ่าน 330) 11 พ.ย. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง(ครั้งที่2) (อ่าน 295) 09 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ (อ่าน 268) 29 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บแทรกเตอร์ฯ (อ่าน 251) 27 ต.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (อ่าน 321) 26 ต.ค. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง (อ่าน 237) 26 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ ปรจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 244) 13 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บแทรกเตอร์และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 303) 13 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 259) 12 ต.ค. 58
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 317) 07 ต.ค. 58
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา (อ่าน 268) 07 ต.ค. 58
ประกาศ วษท.แพร่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 270) 02 ต.ค. 58
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 312) 30 ก.ย. 58