ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 857109
Page Views 1361204
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร ผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง(ชั้นตรี)
( จำนวน 10 รูป / ดู 357 ครั้ง )
ร่วมงาน ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
( จำนวน 9 รูป / ดู 413 ครั้ง )
วษท.ร้อยเอ็ด เยือน วษท.แพร่
( จำนวน 5 รูป / ดู 412 ครั้ง )
นายกฯเข้าร่วมกิจกรรม FFK ณ ประเทศเกาหลี
( จำนวน 13 รูป / ดู 689 ครั้ง )
งานแสดงมุฑิตาจิต อ.อดุลย์ พรินทรากุล
( จำนวน 13 รูป / ดู 653 ครั้ง )
สัมมนาการฝึกงาน นศ.ปวส.2
( จำนวน 5 รูป / ดู 656 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
( จำนวน 5 รูป / ดู 366 ครั้ง )
โครงการประสบการณ์ดีๆจากพี่สู่น้อง
( จำนวน 4 รูป / ดู 414 ครั้ง )
การลงคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
( จำนวน 14 รูป / ดู 650 ครั้ง )
โครงการ Agricultural English Camp 2014
( จำนวน 22 รูป / ดู 1270 ครั้ง )