ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 634549
Page Views 974025
ภาพกิจกรรม
ติวสอบธรรมศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 261 ครั้ง )
การประเมิน หน่วย อกท.ดีเด่น ประจำปี 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 445 ครั้ง )
ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 296 ครั้ง )
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 328 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตร ผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง(ชั้นตรี)
( จำนวน 10 รูป / ดู 258 ครั้ง )
ร่วมงาน ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
( จำนวน 9 รูป / ดู 287 ครั้ง )
วษท.ร้อยเอ็ด เยือน วษท.แพร่
( จำนวน 5 รูป / ดู 306 ครั้ง )
นายกฯเข้าร่วมกิจกรรม FFK ณ ประเทศเกาหลี
( จำนวน 13 รูป / ดู 468 ครั้ง )
งานแสดงมุฑิตาจิต อ.อดุลย์ พรินทรากุล
( จำนวน 13 รูป / ดู 426 ครั้ง )
สัมมนาการฝึกงาน นศ.ปวส.2
( จำนวน 5 รูป / ดู 487 ครั้ง )