ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 700316
Page Views 1114292
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 25 รูป / ดู 969 ครั้ง )
นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์สวนป่าไทรย้อย
( จำนวน 50 รูป / ดู 1173 ครั้ง )
ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 490 ครั้ง )
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 พบปะรุ่นน้อง
( จำนวน 5 รูป / ดู 336 ครั้ง )
โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
( จำนวน 71 รูป / ดู 2140 ครั้ง )
"สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ Gift Festival 2015"
( จำนวน 5 รูป / ดู 322 ครั้ง )
งาน "มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"
( จำนวน 10 รูป / ดู 286 ครั้ง )
บรรยากาศงาน "แม่พวกกลับบ้าน 57"
( จำนวน 146 รูป / ดู 2307 ครั้ง )
กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
( จำนวน 47 รูป / ดู 1022 ครั้ง )
การจัดกิจกรรม"วันสิ่งแวดล้อมไทย" จังหวัดแพร่ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
( จำนวน 30 รูป / ดู 793 ครั้ง )