ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 23/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 723712
Page Views 1155976
ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
( จำนวน 71 รูป / ดู 2223 ครั้ง )
"สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ Gift Festival 2015"
( จำนวน 5 รูป / ดู 331 ครั้ง )
งาน "มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"
( จำนวน 10 รูป / ดู 289 ครั้ง )
บรรยากาศงาน "แม่พวกกลับบ้าน 57"
( จำนวน 146 รูป / ดู 2387 ครั้ง )
กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
( จำนวน 47 รูป / ดู 1060 ครั้ง )
การจัดกิจกรรม"วันสิ่งแวดล้อมไทย" จังหวัดแพร่ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
( จำนวน 30 รูป / ดู 820 ครั้ง )
พัฒนาสวนป่าแม่พวก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
( จำนวน 24 รูป / ดู 787 ครั้ง )
การประชุม ครั้งที่ 5/2557
( จำนวน 17 รูป / ดู 592 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 20 รูป / ดู 556 ครั้ง )
การวางแผนดำเนินงานตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 16 รูป / ดู 581 ครั้ง )