ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831612
Page Views 1322443
ภาพกิจกรรม
โครงการศูนย์บ่มเพาะเกษตรแพร่กาแฟสด ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
( จำนวน 21 รูป / ดู 906 ครั้ง )
โครงการศูนย์บ่มเพาะการเลี้ยงสุกรขุน ของแผนกวิชาสัตวศาสตร์
( จำนวน 17 รูป / ดู 679 ครั้ง )
การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก อกท. ที่ขอเลื่อนระดับของหน่วยแพร่ และหน่วยสุโขทัย
( จำนวน 17 รูป / ดู 696 ครั้ง )
การประชุม การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก อกท.ภาคเหนือ เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ ปี 2557
( จำนวน 25 รูป / ดู 951 ครั้ง )
งาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่26"
( จำนวน 40 รูป / ดู 1148 ครั้ง )
อบต.เด่นชัย มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการผู้ประสบภัยหนาว ปี 2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 424 ครั้ง )
การประชุมปฎิบัติการโครงการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี
( จำนวน 19 รูป / ดู 641 ครั้ง )
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
( จำนวน 25 รูป / ดู 1200 ครั้ง )
นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์สวนป่าไทรย้อย
( จำนวน 50 รูป / ดู 1403 ครั้ง )
ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 631 ครั้ง )